BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Po powrocie do kraju pracownicy zobowiązani są:

  • przedłożyć w Biurze Karier i Programu Erasmus dokument wydany przez uczelnię/instytucję przyjmującą poświadczający okres pobytu zagranicą oraz realizowany program szkolenia;
  • przedłożyć w Biurze Karier i Programu Erasmus sprawozdanie z wyjazdu;
  • wypełnić on-line ankietę stypendysty Erasmusa.

Link do strony na której znajduje się do wypełnienia ankieta powyjazdowa pracownicy Uczelni otrzymują w korespondencji mailowej bezpośrednio od Narodowej Agencji.

Terminy rozliczenia się pracownika z AWL określone są indywidualnie w umowach finansowych.

 

 

Back to top