BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego nie obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy o współpracy między uczelnią macierzystą pracownika, a instytucją goszczącą.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+.

Warunki uczestnictwa w programie Erasmus+ są następujące:

  • okres pobytu za granicą wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Okres pobytu może zostać ustalony w indywidualnych przypadkach na czas dłuższy, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy;
  • indywidualne nawiązanie kontaktu z instytucją przyjmującą;
  • podstawą zakwalifikowania pracownika do wyjazdu będzie uzgodniony przed wyjazdem program pobytu, tzw. indywidualny plan pracy oraz harmonogram obejmujący co najmniej 8 godzin treningu przypadających na każdy rozpoczęty tydzień wymiany;
  • w programie Erasmus+ mogą brać udział wszyscy pracownicy Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

 

Zgłaszając uczestnictwo w programie Erasmus+ należy złożyć następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy dla pracowników uczelni na wyjazd na stypendium w ramach programu Erasmus+;
  • indywidualny plan pracy wraz z harmonogramem – uzgodniony z instytucją przyjmującą;
  • dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów rekrutacji (nieobowiązkowo).

 

 

Back to top