BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Wysokość stypendium ustalana jest corocznie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od roku akademickiego 2017/2018 ustalono następujące stawki stypendium (dla wyjazdów trwających do 14 dni):

GRUPA KRAJÓW DOCELOWYCH KWOTA MIESIĘCZNEGO STYPENDIUM
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130 Euro
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy 110 Euro
Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja 100 Euro
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80 Euro

 

W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy, od 15 dnia pobytu wypłacana stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłacanej na pobyt trwający do 14 dni.

Wraz z obowiązującą umową KA103-2017 przydzielane są dodatkowe fundusze dla pracowników AWL na podróż do kraju w którym realizowane będzie szkolenie lub zajęcia dydaktyczne. Wysokość dofinansowania przydzielana jest w zależności od odległości wyrażonej w km.

Aby obliczyć długość trasy a tym samym wysokość stypendium użyj kalkulatora odległości: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

 

 

 

Back to top