DZIEKANAT   


 

Od dnia 09.12.2019 r. do 08.01.2020 r. zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca dla studentów cywilnych na wolne miejsca na studiach wojskowych w roku akademickim 2019/2020.

 

Warunki formalne oraz opis postępowania rekrutacyjnego zostały zawarte w załączniku do ww. Rozkazu zawartego w linku:

ZASADY I SPOSÓB PRZYJĘCIA STUDENTÓW CYWILNYCH AWL NA STUDIA
W CHARAKTERZE KANDYDATA NA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
 plik pdf

 

Student/ka cywilny/a AWL ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów w AWL w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego ma obowiązek zarejestrowania się na stronie internetowej Akademii – w dziale „Wirtualna Uczelnia” oraz złożenia do Rektora-Komendanta, w terminie od 9 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku następujących dokumentów:

  • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej Akademii, po zatwierdzeniu kwestionariusza w rejestracji elektronicznej);
  • życiorys;
  • odpis skrócony aktu urodzenia (dokument w oryginale).

O przyjęcie na I rok studiów w AWL w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się student/ka kierunku studiów zarządzanie, logistyka, inżynieria bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo narodowe AWL, który/a:

  1. nie posiada zaległości dydaktycznych związanych z realizacją studiów;
  2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
  3. posiada zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zdawania sprawdzianu sprawności fizycznej (w dniu postępowania rekrutacyjnego);
  4. zaliczył/a przedmioty określone w planie studiów – przewidziane do zaliczenia po pierwszym semestrze w pierwszym terminie (wymagane zaliczenie pierwszej sesji egzaminacyjnej w ramach sesji zasadniczej). Niezaliczenie przedmiotów przewidzianych do zaliczenia po pierwszym semestrze studiów I stopnia w pierwszym terminie (w ramach sesji zasadniczej), dyskwalifikuje studenta (kandydata) z dalszego postępowania rekrutacyjnego;
  5. spełnia warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 330 z późn. zm.)

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

od 9 grudnia 2019 r. 
do 8 stycznia 2020 r.

 

Dzień stawiennictwa w AWL na egzaminy

i rozmowę kwalifikacyjną.

Wrocław, ul. Czajkowskiego 109

do godz. 8:00

17.02.2020 r.

W tym dniu przeprowadzane jest: ostateczne kompletowanie wymaganych dokumentów,

egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin wstępny

Obejmuje:

- test znajomości j. angielskiego;

- sprawdzian sprawności fizycznej.

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

do 24.02.2020r.

Na stronie internetowej uczelni www.awl.edu.pl

Stawiennictwo w AWL

ul. Czajkowskiego 109, Wrocław

i rozpoczęcie szkolenia podstawowego

do 9:00

02.03.2020 r.

Dotyczy kandydatów przyjętych

na studia wojskowe I rok I stopnia

 

 

 

 

Back to top