DZIEKANAT   


 

INFORMACJE OGÓLNE

PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE

OPŁATA ZA ELS

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Studenci zobowiązani są do:

wypełnienia i dostarczenia do Dziekanatu „Ankiety osobowej (studia pierwszego stopnia) lub „Ankiety osobowej (studia drugiego stopnia) oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą  przetwarzania danych osobowych do celów związanych z działalnością Akademii w zakresie kształcenia studentów. Ankietę należy pobrać z bieżącego linku.

 

PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE

 Ewentualne zmiany dotyczące przydziału do grupy zajęciowej należy zgłaszać do Dziekanatu. Nie ma możliwości zmiany grupy po rozpoczęciu zajęć!

Składy grup zajęciowych zostaną zaktualizowane po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

Studenci rozpoczynający studia zobowiązani są do zalogowania się w Elektronicznym Systemie Obsługi Studenta w module Wirtualna Uczelnia (WU), OFFICE365 i Platfomie E-Learningowej.

  

OPŁATA ZA ELS

Studenci rozpoczynający studia zobowiązani są do wniesienia opłaty za ELS. Opłatę należy wnieść w formie przelewu na indywidualne konto Studenta, określone w umowie i w zakładce „Finanse” na WU. W dowodzie wpłaty proszę podać: cel wpłaty (opłata za legitymację), imię i nazwisko studenta oraz kierunek studiów. Warunkiem otrzymania legitymacji jest dostarczenie do Dziekanatu dowodu wpłaty, podpisanie umowy oraz aktu ślubowania.

Wysokość opłaty: 22,00 zł

Osoby, które nie dołączyły zdjęcia w wersji elektronicznej podczas rekrutacji, proszone są o dostarczenie lub przeslanie zdjęcia w formie elektronicznej (w formacie jpg) drogą mailową na adres:

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

plik należy opisać: Nazwisko_Imię_PESEL

ELS nie otrzymują (nie wnoszą opłaty) Studenci, którzy:

                - kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia;

                - realizują studia w Akademii na drugim (kolejnym) kierunku.

Gdzie znaleźć indywidualne konto, na które wnosimy opłatę za ELS?

Po zalogowaniu się do modułu WU przechodzimy do zakładki Profil -> Finanse. Po prawej stronie, w kolumnie „Konto wirtualne”, wyświetlane jest indywidualne konto, na które należy wnosić opłaty związane ze studiowaniem na danym kierunku (toku studiów) - opłata za wydanie ELS – 22 zł.

dziekanat els

W przypadku studentów, którzy kontynuują studia na drugim stopniu lub studiują na dwóch kierunkach pojawią się dwa (lub więcej) numery kont. Opłaty dokonujemy na konto przypisane do właściwego toku studiów (kol. „Nazwa toku studiów”).

 

Back to top