BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


 

Działając na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów, ustalam wysokość średniej ocen dla stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020 dla poszczególnych kierunków studiów wraz z punktacją:

 • kierunek – bezpieczeństwo narodowe:
  • 4,58 - 4,70 – 20 pkt.
  • 4,71 - 4,80 – 30 pkt.
  • 4,81 - 4,90 – 40 pkt.
  • 4,91 - 5,00 – 50 pkt.

 

 • kierunek – inżynieria bezpieczeństwa:
  • 4,30 - 4,40 – 20 pkt.
  • 4,41 - 4,60 – 30 pkt.
  • 4,61 - 4,80 – 40 pkt.
  • 4,81 - 5,00 – 50 pkt.

 

 • kierunek – zarządzanie:
  • 4,61 - 4,70 – 20 pkt.
  • 4,71 - 4,80 – 30 pkt.
  • 4,81 - 4,90 – 40 pkt.
  • 4,91 - 5,00 – 50 pkt.

 

 • kierunek – logistyka:
  • 4,00 - 4,40 – 20 pkt.
  • 4,41 - 4,60 – 30 pkt.
  • 4,61 - 4,80 – 40 pkt.
  • 4,81 - 5,00 – 50 pkt.

 

Back to top