BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


Pisanki

Zdrowych, pogodnych 

Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie Rodziny i wśród Przyjaciół oraz wesołego Alleluja

życzy 

Prorektor ds. Studenckich

dr Magdalena Hopej-Tomaszycka

W BOS są do odbioru decyzje stypendialne

 

 

Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania sie o stypendium socjalne

w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1000 zł. 

 

 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r.: 3.399 zł.

Podstawa: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. plik pdf

 

 

Back to top