BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


 

Regulamin świadczeń pomocy materialnej plik pdf

 

W porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Rektor - Komendant ustalił maksymalną kwotę 1050 zł. miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium ministra wraz z wymaganą dokumentacją należy składać najpóźniej do dnia 7 października 2019 r.
do Biura Obsługi Studentów.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe
 plik pdf

 

Nowy portal dla studentów: http://studia.gov.pl/

 

 

Wnioski o pomoc materialną na rok akademicki 2019/2020 będzie  można składać od 1 października 2019 r.

 

 

Back to top