AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich
w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 plik pdf

 

(pliki w formacie word )

Załącznik 1 - Karta oceny - pracownik badawczy

Załącznik 2 - Karta oceny - pracownik badawczo-dydaktyczny

Załącznik 3 - Karta oceny-pracownik dydaktyczny

Załącznik 4 - Protokół hospitacji

Załącznik 5 - Ramowy plan zajęc dydaktycznych - dokonywanej przez studentów i doktorantów

Załącznik 6 - Ramowy plan hospitacji zajęć dydaktycznych

Załącznik 7 - Harmonogram oceny okresowej nauczyciela akademickiego

 

 

Back to top