BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


 

REGULAMIN WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW CYWILNYCH WSOWL ORAZ ZASAD ROZLICZANIA TYCH WYJAZDÓW

Załącznik 1 - rachunek wyjazdu służbowego

Załącznik 2 - wniosek o wyrażenie zgody na odbycie podrózy

Załącznik 3 - wniosek o zwrot kosztów podróży

Załącznik 4 - wniosek o udzielenie zaliczki

Wniosek o zwrot kosztów

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ KÓŁ NAUKOWYCH, UCZELNIANYCH SEKCJI ZAINTERESOWAŃ ORAZ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

Załącznik 1 - plan zamierzeń

Załącznik 2 - wykaz towarów i usług

Załącznik 3 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 4 - wniosek o wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia

Załącznik 5 - wniosek o zwrot kosztów (dotyczy studentów cywilnych)

Załącznik 6 - rachunek wyjazdu służbowego (dotyczy studentów cywilnych)

 

REGULAMIN REJESTRACJI, ZASAD DZIAŁALNOŚCI I FINANSOWANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH

Załącznik 1 - karta rejestracyjna organizacji

Załącznik 2 - wzór wniosku w sprawie zarejestrowania organizacji

Załącznik 3 - wzór deklaracji zgody opiekuna organizacji

Załącznik 4 - wzór sprawozdania z działalności organizacji

Załącznik 5 - wzór sprawozdania finansowego i rozliczenia

Załącznik 6 - wzór deklaracji członkowskiej

 

 

 

Back to top