Klub HDK PCK przy AWL  


 

Aby zostać członkiem naszego Klubu należy wypełnić deklarację członkowską i dostarczyć podczas jednej z naszych akcji. Deklaracje dostępne są przy naszym punkcie na akcjach oraz poniżej. Dodatkowo raz do roku konieczne jest opłacenie składki członkowskiej PCK w wysokości do 26 roku życia - 8 zł, powyżej 26 lat - 25 zł. 50% składki przekazywana jest na działalność statutową PCK, drugie 50% pozostaje w dyspozycji Klubu na bieżącą działalność.

W 2019 roku przewidujemy nieodpłatną dystrybucję książeczek HDK dla członków Klubu.

Informujemy żołnierzy, którzy oddają krew, że Wasza NIEOBECNOŚĆ z powodu oddawania krwi jest USPRAWIEDLIWIONA zwolnieniem lekarskim, które otrzymujecie w po oddaniu krwi.

Zgodnie z ustawą musicie poinformować swoich bezpośrednich przełożonych (wystarczy ustnie), że wyrażacie chęć oddania krwi.

Osoby, które nie zostaną dopuszczone do donacji z powodów zdrowotnych otrzymają również czasowe zwolnienie obejmujące czas rejestracji i badania.

Chętnych zachęcamy do dzielenia się czekoladami dla potrzebujących, które kilka razy do roku są przekazywane podopiecznym ośrodków wychowawczych.

 

Deklaracja Członkowska plik pdf

Opinia prawna plik pdf

 

 

Back to top