WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Kolejnym epizodem ćwiczenia KRYZYS-18 było reagowanie na zamach terrorystyczny.

Zgodnie ze scenariuszem, na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu doszło do zamachu terrorystycznego. W trakcie przeprowadzania akcji antyterrorystycznej ewakuowano ponad 300 osób w tym 20 rannych.

Na miejsce zdarzenia skierowano służby ratunkowe, Policję oraz wojsko. Służby ratunkowe udzieliły pomocy poszkodowanym oraz przeprowadziły ewakuację obiektu. Policyjni negocjatorzy nawiązali kontakt ze sprawcami, a w trakcie prowadzonych przez niech rozmów, przygotowywano rozwiązanie sytuacji. Specjalnie wyszkolone psy zlokalizowały przymocowany do samochodu ładunek wybuchowy, który został sprawdzony przez robota saperskiego TALON, a następnie zdetonowany.

Akcję zakończył szturm przeprowadzony przez pododdziały antyterrorystyczne, w wyniku którego sprawcy zostali zatrzymani.

W tym samym czasie, studenci pracujący przy symulatorach komputerowych zmagali się z eliminowaniem skutków sytuacji kryzysowych, które miały miejsce na terenie Wrocławia, takich jak np. blackout wyciek paliwa z cysterny na moście Millenijnym oraz kilkugodzinny brak dostępu do wody pitnej.

Tekst: Zespół Prasowo-Informacyjny

Zdjęcia: szer. pchor. Zofia SZUSTER, Zespół Prasowo-Informacyjny

 

Back to top