WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Powódź, ewakuacja ludności, zamach terrorystyczny i sytuacja zakładnicza – to tylko niektóre z epizodów tegorocznego ćwiczenia KRYZYS-18.

24 kwietnia o godz. 8.00 w Akademii Wojsk Lądowych obyło się oficjalne rozpoczęcie czwartej edycji ćwiczenia pod kryptonimem KRYZYS. Spotkanie zainicjowane przez Kierownika ćwiczenia - Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr hab. inż. Witalisa PELLOWSKIEGO, prof. AWL, miało na celu zaznajomienie studentów cywilnych i wojskowych z celami ćwiczenia, szczegółami scenariusza oraz zasadami bezpieczeństwa.

Szef Sztabu ppłk dr Zbigniew GROBELNY podkreślił, iż głównym celem ćwiczenia jest „Praktyczne zapoznanie uczestników z procedurami operacyjnymi stosowanymi w przypadku wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, a także rozwijanie współpracy między militarnym, a pozamilitarnym komponentem systemu bezpieczeństwa państwa”.

W trakcie KRYZYSu komórki ćwiczące doskonalą realizację szerokiego spektrum zadań taktycznych oraz współpracują z innymi podmiotami, takimi jak wojsko, policja, czy służby ratunkowe. Ważnym elementem ćwiczenia jest również współpraca z mediami oraz działania z zakresu public affairs, na co uwagę zwrócił Szef Zespołu Prasowo-Informacyjnego ppłk mgr inż. Piotr SZCZEPAŃSKI. 

Podsumowując dzisiejsze spotkanie, płk rez. dr Krzysztof KLUPA stwierdził, że „Ćwiczenie KRYZYS-18 jest dobrą okazją do zdobycia cennego doświadczenia oraz przełożenia zdobytej teorii na zajęciach w praktykę, bo im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi na polu walki”.

Relację z KRYZYSu można na bieżąco śledzić na stronie internetowej WNoB AWL oraz w mediach społecznościowych.

Tekst i zdjęcia: Zespół Prasowo-Informacyjny

 

Back to top