BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


 

Regulamin świadczeń pomocy materialnej plik pdf

 

W porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Rektor - Komendant ustalił maksymalną kwotę 1050 zł. miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Back to top