BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


2 marca 2020 roku zainaugurowano kolejną edycję studiów w ramach programu Erasmus+. Tym samym w Akademii rozpoczął się tzw. „Orientation Day” – powitalny dzień dla zagranicznych studentów.

W trwającym semestrze letnim w terminie od 3 marca do 30 czerwca br., w AWL studiować będzie 47 studentów z 9 państw: Austrii, Belgii, Węgier, Rumunii, Portugalii, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Turcji i Litwy. „Orientation Day" rozpoczął się od uroczystego przywitania studentów przez Prorektor ds. studenckich dr Anetę KAZANECKĄ. W spotkaniu uczestniczyli także Dziekan Wydziału Zarządzania ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI, Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ppłk dr Zbigniew GROBELNY, koordynatorzy programu Erasmus+ w AWL, przedstawiciele Wydziału Współpracy Zagranicznej i Komunikacji Społecznej oraz Biura Karier i Programu Erasmus, nauczyciele akademiccy oraz studenci zrzeszeni w Sekcji Wymiany Międzynarodowej.

Przedstawiciel Biura Karier i Programu Erasmus przekazał studentom informacje dotyczące ich obowiązków jako stypendystów Programu (udział w zajęciach, informowanie o wszystkich nieoczekiwanych zdarzeniach, trudnościach itp.) oraz ich praw wynikających z Karty Studenta Erasmusa. Następnie Szef Wydziału Współpracy Zagranicznej i Komunikacji Społecznej zaznajomił studentów z systemem kształcenia i szkolenia w AWL. Uroczystość zakończyła się wspólnym zwiedzaniem Sali Tradycji oraz pamiątkowym zdjęciem na tle pomnika naszego patrona.

Dodatkowym wsparciem dla studentów przyjeżdżających są wymienieni już wcześniej studenci Sekcji Wymian Międzynarodowych i realizowany przez nich Program "Buddy", dzięki któremu każdy obcokrajowiec otrzymał „swojego” polskiego opiekuna, który będzie mu towarzyszył przez cały pobyt w AWL i wspierał m.in w kwestiach związanych z przyjazdem do Wrocławia, prezentacją Uczelni i jej obiektów dydaktycznych, miasta Wrocławia i jego okolic.

Biuro Karier i Programu Erasmus przygotowało także dla studentów przyjeżdżających program kulturowy, na który składają się m.in. podróże studyjne do miast ważnych historycznie dla Polaków (m.in. Kraków w tym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Warszawa w tym Muzeum Powstania Warszawskiego, czy też Twierdza Srebrna Góra). W stałej ofercie działań Biura jest także organizacja szkolenia górskiego w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie oraz organizacja tzw. „International Erasmus Day”, w trakcie którego studenci programu Erasmus+ prezentują swoje uczelnie macierzyste i swoją kulturę podczas typowo polskiego poczęstunku. Zasadniczym wparciem studentów w zakresie wzmacniania ich kompetencji komunikacji międzykulturowej oraz kompetencji językowych jest realizacja zajęć w ramach przedmiotów: Cross Cultural Communication oraz Polish for Foreigners.


Tekst i zdjęcia – Biuro Karier i Programu Erasmus.

 

Back to top