BIBLIOTEKA AWL  


 

OGÓLNODOSTĘPNE

 

TWOJ

Bibliograficzno-abstraktowa baza zawartości polskich czasopism wojskowych, takich jak: Zeszyty Naukowe i Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego wydawane przez Akademię Wojsk Lądowych; Nowa Technika Wojskowa; Wojsko i Technika: bezpieczeństwo, uzbrojenie, przemysł; Przegląd Sił Zbrojnych; Przegląd Wojsk Lądowych oraz artykułów z wybranych czasopism z zakresu nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie.

  

SZKOLA

Bibliograficzno-abstraktowa baza publikacji o Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (od 1995 r.). Stanowi katalog zawierający informacje o wszelkiego rodzaju publikacjach dotyczących Uczelni, jakie ukazały się w prasie oraz Internecie. Rekordy w bazie uzupełniane są na bieżąco w miarę ukazywania się publikacji.

  

Baza Publikacji AWL

Baza dokumentująca dorobek piśmienniczy pracowników i studentów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Artykułom umieszczonym w czasopismach nadawana jest punktacja wg listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz wartość wskaźnika IF (ostatnia dostępna edycja Journal Citation Reports). Do elektronicznych wersji publikacji dołączono hiperłącza lub DOI, czyli cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier). Baza aktualizowana jest na bieżąco. Co dwa lata ukazuje się bibliografia w wersji drukowanej, dostępna w Ośrodku Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej.

 

Wyłącznie w Ośrodku Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej (OINBiP)

 

SAPER

Bibliograficzno-abstraktowa baza artykułów opublikowanych w polskich czasopismach, dotyczących inżynierii bezpieczeństwa oraz wojsk inżynieryjnych i chemicznych.

DYPL95

Bibliograficzno-abstraktowa baza prac dyplomowych absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki za lata 1995 - 2015.

DYPL

Opisy dokumentacyjne prac dyplomowych absolwentów WSOWZ promowanych w latach 1971-1994. W bazie znajdują się 4553 rekordy. Prace nad nią zakończono w 1996 roku.

 

 

 

Back to top