ARCHIWUM AWL 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych w Archiwum Akademii Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki siedzibą w m. Wrocław, przy ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław reprezentowana przez Rektora-Komendanta;
 2. Administrator danych powołała Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Dane osobowe przetwarzane sa przez Archiwum AWL w celu realizacji zadań w zakresie: kształtowania i nadzoru nad zasobem archiwalnym, gromadzenia, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych, ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych, urzędowego potwierdzania treści przechowywanych materiałów archiwalnych, wydawania odpisów i kopii z przechowywanej dokumentacji, prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na temat materiałów archiwalnych i Archiwum;
 4. Archiwum AWL przetwarza Państwa dane osobowe, jakie zostały podane przez Państwo w skierowanej do Archiwum AWL korespondencji. Tymi danymi powinny być
  a) w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia, odpisu, duplikatu (wykonanie kwerendy archiwalnej) – imię, nazwisko, nazwisko w trakcie zatrudnienia, data urodzenia, imię ojca, nr dowodu tożsamości, adres do korespondencji, podpis osoby wnioskującej
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki jest niezbędny do realizacji korespondencji skierowanej do Archiwum AWL oraz wypełnienia obowiązku archiwizacji korespondencji oraz danych osób korzystających z zasobu archiwalnego, jednak nie krócej niż wymagają tego przepisy archiwalne;
 6. Na podstawie art. 22b  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie:
  a) art. 16 RODO w taki sposób, iż Archiwum AWL przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
  art. 17 RODO w taki sposób, iż Archiwum AWL nie usuwa danych zaarchiwizowanych i stanowiących zasób Archiwum AWL;
 7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Back to top