WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


16 stycznia br. odbył się wykład otwarty Pana ppłk. Piotra Kuźmy. Tematem spotkania była Służba Więzienna – formacja umundurowana realizująca zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Etyka w Służbie Więziennej. 

Wykład przeprowadzany został w ramach zajęć Etyka w Służbach Mundurowych. Ponieważ jednak tematyka wykładu wydawała się ciekawa i przydatna dla naszych studentów w kreowaniu Ich dalszej kariery zawodowej, wykład miał charakter otwarty. Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem studentów różnych lat i kierunków.


tekst: AWL

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top