WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W dniu 13 listopada 2019 r. w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej zrealizowane zostały zajęcia programowe dla słuchaczy kursu doskonalącego 8250025 specjalność Organizacja Transportu Wojskowego.

W części wstępnej słuchacze kursu z Akademii Wojsk Lądowych zapoznani zostali z tradycjami oraz historią Jednostki Wojskowej. Przedstawiono również strukturę organizacyjną, zadania i możliwości wykonawcze pododdziałów logistycznych brygady.

Szczegółowo omówione zostały zadania w zakresie zaopatrywania Polskich Kontyngentów Wojskowych realizowanych przez Narodowy Element Wsparcia. Swoimi doświadczeniami oraz wiedzą i spostrzeżeniami podzielili się żołnierze 10BLog, którzy realizowali i realizują zadania w ramach zabezpieczenia PKW Afganistan i Rumunia.

W części praktycznej zajęć specjaliści z Mobilnego Lotniczego Modułu Przeładunkowego zademonstrowali słuchaczom sposoby przygotowania ładunków do transportu lotniczego i kołowego. Ponadto zaprezentowany został również sposób kompletowania jednostek ładunkowych oraz specjalistyczny sprzęt transportowo – przeładunkowy wykorzystywany zarówno w kraju, jak i podczas misji poza jego granicami.

Na zakończenie szkolenia opiekun grupy podziękował Szefowi Sekcji Szkolenia 10BLog za serdeczne przyjęcie oraz za profesjonalne przygotowanie i zrealizowanie zajęć.


 

Tekst: kpt. Artur TUREK
Zdjęcia: kpt. Piotr PŁUCIENNIK

 

Back to top