WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


Wykład otwarty "The Quality Management of POL in the Army of the Czech Republic"

W dniu 14.11.2018 r. Pan ppłk dr inż. Václav ZAJÍČEK, zastępca kierownika Katedry Logistyki Wydziału Przywództwa Wojskowego Uniwersytetu Obrony w Brnie (Czechy), wygłosił wykład otwarty na temat: The Quality Management of POL in the Army of the Czech Republic dla podchorążych kierunku Logistyka. Wygłoszenie wykładu było jednym z punktów realizacji przez ppłk. dr. inż. Václava ZAJÍČEKA stażu naukowego, który odbywał się w terminie 29.10 – 23.11.2018 r. w Katedrze Logistyki.

20 września 2018 roku przedstawiciele Wydziału Zarządzania AWL wzięli udział w seminarium naukowym  nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, zorganizowanym na terenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Prowadzenie prac badawczych

W dniach 27.08 – 01.09.br. podchorążowie Naukowego Koła Historii Wojen oraz kadra Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, we współpracy z Biurem Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadziła pierwszy etap prac poszukiwawczych mogił poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w walkach z Armią Czerwoną w październiku 1939 roku.

Kadeci z Austrii obronili prace licencjackie

Kadeci z austriackiej Theresian Military Academy (TMA) studiujący w AWL zakończyli semestralny pobyt w naszej Uczelni obroną swoich prac licencjackich.

Wręczenie certyfikatów

W dniu 28 czerwca b.r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla uczelni wyższych oraz podstawowych jednostek organizacyjnych uczestniczących w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnicy kursu podczas zajęćz SERE

Międzynarodowy Wojskowy Kurs Przywództwa (IMLC), organizowany w AWL przez Wydział Zarządzania we współpracy z Instytutem Dowodzenia, wszedł w fazę praktycznej realizacji. Przez tydzień podchorążowie i kadeci zagraniczni praktycznie szkolą się w Górskim Ośrodku Szkolenia „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.

Uczestnicy kursu podczas zajęć

W poniedziałek, 25 czerwca, br., ruszyła kolejna edycja międzynarodowego kursu przywództwa - International Military Leadership Course (IMLC 2018), zorganizowanego przez Wydział Zarządzania przy współpracy Instytutu Dowodzenia.

Zdjęcie grupowe uczestnikó seminarium naukowego

W Akademii Wojsk Lądowych odbyło się seminarium naukowe poświęcone opracowaniu raportu o stanie logistyki Sił Zbrojnych RP pt. ,,System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019’’. Organizatorem i gospodarzem trzeciej edycji Seminarium była Katedra Logistyki Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.

Zdjęcie grupowe uczestników konferencji

5 czerwca br., Akademia Wojsk Lądowych gościła w ramach konferencji „International Logistics” kadrę profesorską uczelni krajowych oraz przedstawicieli wojska zajmujących się problematyką logistyki międzynarodowej.

W dniach 16-17 maja br. w Pałacu Wojanów miała miejsce VI. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dylematy Współczesnego Zarządzania”. Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Szczecińskim.

W dniu 18.05.2018 r. w sali im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbył się wykład autorski kmdr. dr. hab. Jarosława TESKI, dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, w ramach cyklu wykładów autorskich na Wydziale Zarządzania AWL.

W dniu 8 maja 2018 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania kolejne seminarium doktoranckie, które poprowadziła Pani Prodziekan ds. naukowych, dr hab. Marta Wincewicz-Bosy, prof. AWL. Wśród gości był Rektor – Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, Władze Wydziału Zarządzania, kadra naukowa oraz pracownicy Uczelni.

W dniach 26-27.04.2018 r. odbyło się XLVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe – Szkołą Twórczego Działania” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W dniu 24 kwietnia w 10 Brygadzie Logistycznej zrealizowane zostały zajęcia programowe dla słuchaczy Studium Oficerskiego oraz kursu kwalifikacyjnego 8250005 specjalności ogólnologistycznej.

W ostatni wtorek, 24 kwietnia br., na zaproszenie Zakładu Przywództwa i Zarządzania Kadrami, gościliśmy w naszej Uczelni gen. dyw. dr. inż. Cezarego Podlasińskiego.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Seminarium poprowadziła Pani Prodziekan ds. naukowych, dr hab. Marta Wincewicz-Bosy, prof. AWL.

Kolejny dzień zmagań podczas kursu i kolejne wyzwania dla jego uczestników. Czwartek to dzień z taktyką, podczas którego młodzi podporucznicy uczą się współdziałania w zespole.

Kształtowanie kompetencji przywódczych to temat kursu, który po raz pierwszy realizowany jest przez Akademię Wojsk Lądowych, dla żołnierzy, w ramach szkolenia kursowego MON. W dniach 16-20 kwietnia br., w Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie, czternastu oficerów - dowódców plutonów - doskonali umiejętności budowania zespołu, podejmowania decyzji pod presją czasu, efektywnej komunikacji oraz skutecznego współdziałania.

W dniu 10 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne seminarium doktoranckie na Wydziale Zarządzania.

Przez ostatni miesiąc Zakład Przywództwa i Zarządzani Kadrami Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych gościł na stażu naukowym wykładowcę z Uniwersytetu North Georgia, mjr. Williama B. O’Neal.

W dniach 12 – 23 marca podchorążowie III roku studiów grupy osobowej materiałowej oraz kadra dydaktyczna Katedry Logistyki: kpt. Witold KWAŚNIAK, por. Robert KOCUR oraz por. Maria MAŃKOWSKA realizowali szkolenie poligonowe w OSPWL Wędrzyn.

W dniu 15.03.2018 r. słuchacze kursu doskonalącego ,,Organizacja kierowania ruchem wojsk’’ realizowanego przez Katedrę Logistyki AWL gościli w obiektach szkoleniowych 2 kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy.

W dniu 27 marca 2018 r. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Ppłk dr Marcin Bielewicz oraz mjr dr Piotr Pietrakowski z Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych, uczestniczyli w międzynarodowym module akademickim dotyczącym Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej (WPBiO UE), organizowanym przez Uniwersytet Turyński w ramach programu EMILYO (Europejskiej Inicjatywy Wymiany Podchorążych i Oficerów Inspirowanej Programem Erasmus+).

13 marca br. na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki odbyło się pierwsze w tym semestrze seminarium doktoranckie dla kandydatów, którzy chcieliby uzyskać stopień doktora w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu.

6 marca 2018 roku zespół oficerów Katedry Logistyki WZ w składzie: mjr dr inż. Maciej Szukalski, mjr dr Wiktor Biernikowicz oraz por. dr Maria Mańkowska wzięli udział w spotkaniu zespołu ds. opracowania raportu „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, które odbyło się w siedzibie Sztabu Generalnego WP.

W dniu 08.03.2018 r. pracownicy Wydziału Zarządzania - mjr Sławomir PATERAK – kierownik zajęć, oraz mjr Radosław MILEWSKI zorganizowali wyjazdowe zajęcia programowe do SM Jastrzębie, w których uczestniczyli: słuchacze sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego korpusu osobowego logistyki.

W dniu 07.03.2018 r. podchorążowie II roku studiów grupy osobowej materiałowej, słuchacze sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego, grupy osobowej ogólnologistycznej oraz słuchacze kursu kwalifikacyjnego 8250005 specjalność logistyczna, uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych zorganizowanych na bazie Składu-KUTNO.

W poniedziałek, 5 marca, Akademia Wojsk Lądowych zainaugurowała kolejny już semestr międzynarodowy. W tym roku gościmy w naszej Akademii 40 kadetów i 7 studentów cywilnych z aż 13 państw.

Oferowane przez Wydział Zarządzania studia podyplomowe przeznaczone dla kadry wojskowej cieszą się coraz większą popularnością. Edycję 2018 studiów podyplomowych „ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA” rozpoczęto spotkaniem organizacyjnym, które odbyło się w dniu 24 lutego 2018 roku.

W dniu 07.02.2018 r. przedstawiciele Katedry Logistyki oraz Instytutu Dowodzenia wraz z podchorążymi II roku studiów II stopnia specjalności pancerno-zmechanizowanej, aeromobilnej oraz rozpoznania brali udział w zajęciach organizowanych w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku na temat: Procedury i zasady ewakuacji medycznej MEDEVAC.

W dniu 13 lutego 2018 r. odbył się wykład autorski realizowany w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania. Wykład pt.: „Menedżer i zarządzanie w dobie globalizacji” wygłosił Pan dr hab. inż. Zygmunt Kral, prof. AWL.

To już druga edycja wymiany studenckiej z University of North Georgia w Dahlonega (USA).

W dniu 23 stycznia 2018 r. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki. W wykładzie udział wzięli: kadra naukowa oraz uczestnicy seminarium doktoranckiego.

W dniu 18 grudnia 2017 r. podczas seminarium doktoranckiego prowadzonego na Wydziale Zarządzania została zaprezentowana koncepcja rozprawy doktorskiej Pana mjr mgr. inż. Marcina PŁUCIENNICZAKA pt. „Kształtowanie cech menadżerskich wśród studentów Akademii Wojsk Lądowych”.

W dniu 12 grudnia 2017 r. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki. W wykładzie udział wzięli: kadra naukowa oraz uczestnicy seminarium doktoranckiego.

W dniach 9-10.12 br. odbył się Finał Szlachetnej Paczki. Już po raz trzeci rejon Wrocław Psie Pole mógł liczyć na niezawodną pomoc podchorążych. W tym roku pomagali nam: plut. pchor. Magdalena Zapała, plut. pchor. Jakub Pochodaj, st. szer. pchor. Radomir Piątkowski, plut. pchor. Emil Kwiatkowski, plut. pchor. Paweł Próżanin, plut. pchor. Dawid Ćwikliński oraz st. kpr. pchor. Mateusz Skarbek.

W dniu 12. grudnia br. podchorążowie z koła naukowego logistyki wojskowej MILLOG i studenci cywilni kierunku Zarządzanie wzięli udział w podróży studyjnej do KGHM Polkowice – Sieroszowice. Celem wizyty w jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw przemysłu górniczego w Polsce, było przybliżenie uczestnikom podróży systemu logistycznego funkcjonującego w KGHM.

W dniach 20-30 listopada br., na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, odbył się pilotażowy kurs doskonalenia umiejętności przywódczych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którego współorganizatorem była Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Dzięki dużemu zaangażowaniu sekcji studenckiej „Leadership Section”, działającej przy Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, w dniu 5 grudnia br., gościliśmy w naszej Uczelni eksperta Potomac Foundation i Fundacji Pułaskiego - dr. Jacka Bartosiaka.

W dniach 24-28 listopada 2017r. wykładowcy Katedry Logistyki Akademii Wojsk Lądowych: kapitan Witold Kwaśniak oraz porucznik Robert Kocur uczestniczyli w ćwiczeniu taktyczno – logistycznym 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pod kryptonimem AMETYST-17.

W dniu 23 listopada 2017r. podchorążowie III roku studiów grupy osobowej materiałowej oraz słuchacze kursu kwalifikacyjnego 8250006 specjalność logistyczna wraz z wykładowcami Katedry Logistyki uczestniczyli w praktycznej realizacji odtwarzania zdolności bojowej pododdziałów 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

W dniach 1-3 grudnia br. podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych pod opieką Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Zarządzania ppłk. dr. Józefa Ledzianowskiego oraz dr. Arkadiusza Babczuka odbyli podróż wojskowo-historyczną w ramach ,,Projektu Wytyczno”.

W dniu 28 listopada 2017 r. odbył się wykład autorski realizowany w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania.

Przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, po raz kolejny, uczestniczyli w międzynarodowym module akademickim, dotyczącym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w Europie, organizowanym cyklicznie przez Terezjańską Akademie Wojskową w Wiener Neustadt w Austrii.

Dnia 23.11.2017 r. w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, w sali im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się IV. Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Decyzje w sytuacjach zagrożeń”.

Wspólne badania naukowe, współpraca szkoleniowo-dydaktyczna oraz realizacja badań to podstawowe cele porozumienia zawartego przez trzy wydziały uczelni wojskowych: Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.

W dniu 16 listopada Wydział Zarządzania AWL gościł Jarosława JEZIERSKIEGO, wykładowcę programu Nowoczesnego Zarządzania Biznesem który wygłosił wykład na temat: „Oszczędzanie oraz długoterminowe inwestowanie”.

 

Back to top