WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Życzę Państwu abyście pracą i nauką zdobywali wiedzę i umiejętności, które pozwolą sprostać konkurencji na rynku pracy, abyście potrafili podejmować optymalne decyzje. My jako pracownicy Wydziału przygotujemy Państwa do tego jak najlepiej – powiedział Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, ppłk dr inż. Zbigniew Grobelny podczas inauguracji roku akademickiego na studiach niestacjonarnych.

W uroczystości wzięli udział członkowie Senatu, przedstawiciele władz Wydziału, nauczyciele akademiccy i studenci pierwszego roku.

Studenci złożyli ślubowanie, a także odsłuchali najstarszej pieśni żaków „Gaudeamus Igitur”.

Wykład inauguracyjny na temat roli Wojsk Obrony Terytorialnej w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa wygłosił dr hab. Wojciech Horyń, prof. AWL.

Po części oficjalnej uroczystości studenci zostali poinformowani o sposobach rozwiązywania spraw studenckich, organizacji pracy dziekanatu, zasadami otrzymywania stypendiów i innych form finansowania oraz możliwościach odbywania staży, praktyk, czy studiowania za granicą.

 

 

Back to top