WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


27 maja br., na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie AWL odbyła się historyczna publiczna obrona doktoratu. Historyczna, bo po raz pierwszy doktorant mógł bronić swojej rozprawy w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Co najważniejsze, to pierwsza obrona, która rozpoczyna nowy rozdział w życiu naukowym Akademii Wojsk Lądowych.

Wszystko dzięki uprawnieniom, jakie zdobył Wydział Nauk o Bezpieczeństwie. To niewątpliwy sukces, trzeba bowiem zaznaczyć, że proces zdobywania uprawnień nadawanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów jest długotrwały i dokładnie weryfikowany przez kontrolerów.

Kandydatem do stopień naukowego był ppłk mgr inż. Piotr Szczepański. Jego praca pt. „Wizerunek Akademii Wojsk Lądowych w kontekście postrzegania bezpieczeństwa publicznego przez społeczność Wrocławia” spotkała się z dużym zainteresowaniem, ponieważ przedmiot badań przedstawiony w dysertacji, nie był dotychczas diagnozowany przez świat nauki.

Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Zbigniew Ścibiorek.

Nie trzeba chyba dodawać, że obrona zakończyła się  pomyślnie. Gratulujemy!


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top