WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Studenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa mieli okazję praktycznego zapoznania się z funkcjonowaniem i specyfikacją działań Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, w strukturach której utworzona została Grupa Górniczego Pogotowia Ratowniczego.

Oprócz poznania struktury jednostki, specjalistycznego sprzętu, zapoznania się z zasadami pracy zespołów ratownictwa, studenci mieli okazję zobaczyć ćwiczenia zespołów ratownictwa w komorach oraz szkolenia wysokościowego Te elementy stanowiły ważne uzupełnienie treści kształcenia studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z przedmiotu Organizacja i Funkcjonowanie Systemów Ratowniczych.

Zajęcia w głównej mierze miały na celu umożliwić studentom uzupełnienie wiedzy teoretycznej, którą studenci zdobywają podczas teoretycznych zajęć w Akademii o ważne praktyczne elementy działań ratowniczych. Te aspekty stanowią istotę funkcjonowania podmiotów wspierających KSRG – wyjaśnia prowadząca przedmiot dr Beata ZYSIAK – CHRIST.


 

Back to top