WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, były głównym celem V edycji dwudniowej konferencji naukowej pt.: „Systemy Ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”, zorganizowanej przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (WNoB) Akademii Wojsk Lądowych, która odbyła się w dniach 25-26.04 br.

W konferencji wzięło udział ponad 370 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką systemów ratowniczych. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie konferencji z ramienia WNoB była przewodnicząca komitetu organizacyjnego – p. dr Beata ZYSIAK-CHRIST, która przy wsparciu członków (podchorążych i studentów cywilnych) Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego  po raz kolejny w sposób profesjonalny przeprowadziła to ważne dla Akademii przedsięwzięcie.

Konferencję uroczyście otworzył prorektor ds. nauki dr hab. inż. Adam JANUSZKO, który powitał wszystkich zaproszonych gości i przedstawił uczestnikom cel oraz tematykę spotkania. Następnie wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI nt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa”.

Po wykładzie wprowadzającym odbyły się 4 panele dot. medycyny taktycznej, medycyny ratunkowej, ratownictwa specjalistycznego oraz edukacji pierwszej pomocy w służbach mundurowych i cywilnych. Wśród paneli poruszano m.in. takie tematy, jak: „Rola ratownika w systemie zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP” i „Zdarzenia traumatyczne i służby mundurowe”. Tematem obrad były również kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa w obliczu zagrożeń, roli i zadań w tym zakresie „Zadania komponentu medycznego USAR Poland”,  ratownictwa specjalistycznego (m.in. górskiego, wodnego) „Znaczenie czynności ratunkowych w pogotowiu górskim”,  medycyny taktycznej „Ostra choroba popromienna - postać szpikowa”,  medycyny i edukacji w służbach mundurowych  „Zasady segregacji MASCAL dla wojska” „Pierwsza pomoc w Policji - przeszłość - teraźniejszość - przyszłość”  oraz działalności z zakresu ratownictwa organizacji pozarządowych wspierających system PRM i KSRG.

Warto zaznaczyć, że podczas konferencji został przeprowadzony wykład online przez panią dr Natalię IZHYTSKĄ z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego nt. „Problemy leczenia urazu bojowego w warunkach wojny na wschodzie Ukrainy”.

W debacie nie mogło zabraknąć porównania sił i środków systemów ratowniczych w Polsce z podobnymi systemami funkcjonującymi w Europie. Dyskutowano również na temat psychologii akcji ratowniczych, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, cywilnego ratownictwa medycznego i wielu innych.

Następny dzień konferencji to już seminaria robocze, na których  ratownicy medyczni mogli uzyskać punkty edukacyjne, przyznawane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r.  Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z elementami medycyny ratunkowej, takimi jak: poród w ambulansie, zakładanie wkłuć centralnych pod kontrolą USG oraz z elementami medycyny taktycznej np. działania w ograniczonej widoczności przy użyciu noktowizji, (przeprowadzone przez WCKMed. z Łodzi), działania medyka podczas transportu poszkodowanego w KTO WEM (przeprowadzone przez 17. Brygadę Zmechanizowaną), tamowanie krwotoków w warunkach pola walki – W.I.R. SOF-MED.-CENTER), a także z ratownictwa specjalistycznego np. metody  ratowania poszkodowanego przy użyciu sani lodowych – (Dolnośląski WOPR), ewakuacja poszkodowanego w warunkach wysokogórskich - czyli jak zapewnić komfort i bezpieczeństwo w czasie długotrwałego transportu (Medyk z Rescue Team).

Przedsięwzięcie pozwoliło na wymianę doświadczeń, poznaniu najnowszych wyników badań,  specyfiki działania ratowników, lekarzy w różnych obszarach zarówno ze środowiska cywilnego jak i  mundurowego.


Tekst: AWL

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek KAŃTOCH

 

Back to top