WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Zapoznanie ze służbą funkcjonariuszy Straży Granicznej, omówienie zagadnienia handlu ludźmi, pokaz wykorzystania sprzętu pirotechnicznego oraz umiejętności psów służbowych, zapoznanie ze stanowiskiem kierowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej oraz sprzętu jakim dysponują - to  wybrane elementy z którymi mogli zapoznać się studenci Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie w ramach przedmiotu Zarządzanie kryzysowe.

Dwudniowe zajęcia miały na celu umożliwienie studentom połączenia teorii zdobytej w salach wykładowych z praktyką  - tłumaczy prowadzący przedmiot mjr dr hab. inż. Barbara Kaczmarczyk.

Realizowanie zajęć na dwóch płaszczyznach: teoretycznej i praktycznej wpływa na wysoki poziom kształcenia studentów niezbędny do uzyskania jak najwyższych kwalifikacji umożliwiających zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. 


Tekst: AWL

Zdjęcia: AWL

 

 

Back to top