WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Student Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Arkadiusz Kukuła, członek Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

- Cieszy fakt, że nasz student, aktywnie działający w Kole Naukowym, otrzymał tak prestiżowe wyróżnienie. To potwierdzenie, że w murach Akademii Wojsk Lądowych można spełniać się na wiele sposobów, również na niwie naukowej - mówi Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL.

- Stypendium to jest zwieńczeniem okresu wytężonej, wieloletniej pracy naukowej, która poddawana była weryfikacji podczas konferencji i debat w różnych środowiskach akademickich. Jest to potwierdzeniem, że nasza Uczelnia już od samego początku aktywnie uczestniczy w procesie budowania potencjału naukowego wśród młodych adeptów nauki - tłumaczy Prodziekan ds. naukowych Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie i opiekun Koła mjr dr hab. Barbara Kaczmarczyk.

Wnioski o przyznanie stypendiów rozpatruje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w oparciu o metodę punktową. Punkty przyznawane są za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium ministra wyniosła 15.000 zł. 

Gratulujemy!


Tekst: por. Michał Liberek

Zdjęcie: WNoB

 

Back to top