WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Prawie 300 uczniów szkół średnich wraz z opiekunami wzięło udział w organizowanych przez Medyczne Cywilno – Wojskowe Koło Naukowe VI Wykładach i Warsztatach Otwartych pt. „ Elementy ratownictwa taktycznego”, mieliśmy przyjemność gościć  278 uczniów szkół średnich wraz ze swoimi opiekunami.

Wydarzenie było skierowane do uczniów klas mundurowych, a jego celem było zapoznanie z zasadami działań ratowniczych żołnierza pola walki. Prorektor ds. dydaktycznych płk dr inż. Jacek Narloch, który odwiedził wszystkie punkty warsztatowe, z zainteresowaniem przyglądał się ich realizacji. 

Oficjalnego otwarcia warsztatów dokonał Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski.  Słowo wstępu wygłosiła również opiekun koła dr Beata Zysiak-Christ oraz przewodniczący st. kpr. pchor. Adam Sojka.

Po uroczystym otwarciu uczestnicy wydarzenia wysłuchali trzech wykładów, których treści nawiązywały do tematyki później odbywających się na terenie Akademii warsztatów. Były nimi: „Ewakuacja poszkodowanych z pola walki”,  „Badanie urazowe MARCHE”  oraz „Sposoby tamowania krwotoków w warunkach polowych”.  Prelegentami  wykładów byli członkowie koła naukowego, posiadający odpowiednie przeszkolenie z prezentowanej tematyki  (studentka Weronika Brodowska, szer. pchor. Jakub Tuła oraz szer. pchor. Samuel Madej).

Druga część spotkania, składająca się z warsztatów, odbywała się w głównej mierze na terenie otwartym Akademii Wojsk Lądowych.  Grupy wraz z opiekunami zapoznawali się z elementami ratownictwa taktycznego na sześciu punktach nauczania.  Uczniowie uczyli się  przeprowadzać ewakuację poszkodowanych ze strefy ogniowej, zakładać rurkę ustno-gardłową w celu udrożnienia górnych dróg oddechowych, badania typu MARCHE oraz tamowania masywnych krwotoków z kończyn przy wykorzystaniu opaski uciskowej typu CAT. Dodatkowym punktem było wykorzystanie specjalistycznego sprzętu do tamowania krwotoków z miednicy oraz miejsc trudno dostępnych. 

Na zakończenie warsztatów przeprowadzono symulację medyczna, która miała na celu  praktyczne wykorzystanie przez uczestników zdobytej na wykładach i warsztatach wiedzy i umiejętności.


 

 

Back to top