WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom studiów I i II stopnia Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

W uroczystości udział wzięli: zastępujący rektora-komendanta płk dr inż. Jacek Narloch, władze Wydziału na czele z dziekanem płk. dr. hab. inż. Witalisem Pellowskim, absolwenci i ich rodziny, kadra naukowo-dydaktyczna oraz współorganizatorzy ćwiczenia reagowania kryzysowego „KRYZYS-18”.

Podczas uroczystości absolwenci odebrali dyplomy ukończenia studiów z rąk płk. dr. inż. Jacka Narlocha i płk. dr. hab. inż. Witalisa Pellowskiego. Wręczono również wyróżnienia dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską.

Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego sierż. pchor. Adam Kołcz pogratulował zebranym absolwentom ukończenia prestiżowej Alma Mater oraz życzył dalszych sukcesów na niwie rodzinnej i zawodowej.

„Dziś możemy stwierdzić, że studia nie tylko przyczyniły się do poszerzenia naszych intelektualnych horyzontów, ale również wyzwoliły w Nas zdolność krytycznego oglądu rzeczywistości. Zrozumiałe stało się, że aby osiągnąć sukces nie ma dróg na przełaj. Choć smutno rozstawać się z sympatycznymi i życzliwymi ludźmi, których w trakcie trwania nauki poznaliśmy, z miejscami, które przypominać Nam będą młodość - pora iść naprzód”- powiedziała w imieniu absolwentów mgr Ewelina Chlipała. Przedstawicielka absolwentów skierowała również słowa wdzięczności do licznie zgromadzonych na uroczystości rodziców, przyjaciół oraz znajomych, podkreślając ich ogromny wkład oraz zaangażowanie w proces edukacji absolwentów, bez którego nie mogliby oni osiągnąć upragnionego celu, czyli uzyskania dyplomu Uczelni.

Zgodnie z akademicką tradycją ceremonię uświetniła najstarsza pieśni żaków „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu Chóru Akademickiego pod dyrekcją Macieja Wojciechowskiego.

Uroczystość była również okazją do wręczenia okolicznościowych ryngrafów dla współorganizatorów ćwiczenia „KRYZYS-18”

zdjęcia: kpr. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top