WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Studenci kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa 29 maja br. odwiedzili Ratowników z Pogotowia Energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. we Wrocławiu.

Studenci zapoznali się z pracą Ratownika Energetycznego, w tym z systemami zgłaszania awarii oraz jej usuwania (nr alarmowy 991) oraz z wyposażeniem pojazdów pogotowia energetycznego do bezpośredniego reagowania na awarię. Pojazdy posiadają systemy detekcji uszkodzeń i specjalistyczne narzędzia naprawy. Cennym doświadczeniem było zapoznanie się działalnością Centrum Zarządzania Siecią i z najnowszym elektronicznym systemem usuwania awarii. Szkoleniowcy zaprezentowali problemy bezpieczeństwa z wytworzeniem, przesyłem i użytkowaniem energii elektrycznej, jak również przedstawiono incydenty, wypadki i katastrofy związane z funkcjonowaniem sieci energetycznej. Poruszono również problemy energetyczne Polski, omówiono europejski system przepływu energii elektrycznej oraz plany modernizacji infrastruktury sieci energetycznej.

Przepływ energii elektrycznej jest to strategiczna gałąź gospodarki. Na każdym kroku jesteśmy od niej uzależnieni, a płynne dostarczenie jej do strategicznych jednostek ratuje życie ludzkie. Urząd Regulacji Energetyki wymusza, aby przerwy w dostawach prądy były jak najkrótsze. W roku 2012 średni czas usunięcia awarii było na poziomie 500 minut. Obecnie standardem dla Wrocławia jest to 140 minut, natomiast TAURON Dystrybucja S.A. może pochwalić się średnim czasem poniżej 100 minut. Standardowy odbiorca energii, rzadko może doświadczyć tak długiego okresu pozbawienia dostępu do energii. Sieć pozwala na zdalne reagowanie i zazwyczaj przerwa w dostawie energii nie przekracza 30 sekund. Niezawodność pracy sieci zależy od sprawności reagowania na zdarzenia wpływając na jej pracę i tylko w trakcie naszej wizyty zgłoszono 5 awarii sieci oraz poważny wypadek pracownika, który został porażony prądem. Na monitorach Centrum Zarządzania Sieci śledzi się pracę elementów sieci, podejmuje się decyzje, aby energia bez przerw trafiała do naszych domów.

tekst: Jarosław Rusin
zdjęcia: Magdalena Drapała

 

Back to top