WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Studenci kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa odwiedzili ratowników z Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Dowiedzieli się jak wygląda praca Ratownika Wodnego (Rzecznego), jakiego używa sprzętu technicznego oraz zapoznali się ze specjalistyczną działalności ratownictwa wodnego. Cennym doświadczeniem było poznanie najnowszego systemu łączności używanego podczas akcji ratunkowej. Studenci zobaczyli także jednostki pływające oraz pojazdy techniczne, w tym te z wyposażeniem specjalistycznym z zakresu ratownictwa wodnego, lodowego, wysokościowego i powodziowego.

Na Dolnym Śląsku jest 1000 osób spełniających odpowiednie wymogi ratownictwa wodnego, a 120 specjalistów jest w stałej dyspozycji do działań kryzysowych, natomiast 60 ratowników jest w stałej gotowości alarmowej. Jak statystyki pokazują większość akcji ratownictwa rzecznego (od 80% do 85%) prowadzonych jest na terenie miasta Wrocławia oraz okolic. Natomiast około 15% zdarzeń przypada na zbiornik Mietków i jego okolice. W tych miejscach koncentruje się praca ratowników DWOPR. Na terenie wód otwartych województwa dolnośląskiego, w ubiegłym roku, było 137 działań ratowniczych, w tym uratowano 67 osób. Liczba przypadków śmiertelnych spada, jednak nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Krótko po naszej wizycie, ratownicy zostali powiadomieni, że na Odrze w okolicy Jazu Opatowickiego znajduje się ciało. Zgodnie ze standardem gotowości, w ciągu jednej minuty byli gotowi do podjęcia swoich obowiązków.

tekst: Jarosław Rusin

zdjęcia: Magdalena Drapała, Jarosław Rusin

 

Back to top