WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL.

Wykład poświęcony problematyce „Metod i technik badań stosowanych w naukach o bezpieczeństwie” wygłosił dr hab. Piotr Daniluk, prof. AWL.

W drugiej części spotkania mł. chor. mgr Małgorzata Pacer-Kaznowska przedstawiła założenia koncepcji realizacji badań w ramach przewodu doktorskiego.

 

Back to top