WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Dr Beata Zysiak-Christ, która od kilku lat jest instruktorem pierwszej pomocy w organizacjach EFR i IFCC, otrzymała tytuł Międzynarodowego Trenera Instruktorów Pierwszej Pomocy (International First Aid Certification Centre).

Dodatkowo została powołana jako ekspert IFACC w polskim przedstawicielstwie.
Tytuł umożliwia prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy jako instruktor, a także kursów dla przyszłych instruktorów pierwszej pomocy jako trener.

Gratulujemy!

 

 

Back to top