WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


16 grudnia br. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych.

Dr hab. inż. Marian Żuber, prof. AWL wygłosił wykład „System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”. Mgr Paweł Olbrycht przedstawił koncepcję swojej rozprawy doktorskiej „ Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego wynikające z imigracji z Ukrainy na obszarze Dolnego Śląska”, która stała się przedmiotem szerokiej dyskusji.

W seminarium uczestniczyli doktoranci oraz kadra dydaktyczno-naukowa Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

 

Back to top