WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W murach Akademii Wojsk Lądowych odbył się kolejny cykl wykładów i warsztatów otwartych pt. „Ratownictwo dla każdego”, których organizatorem było Medyczne Cywilno-Wojskowe Koło Naukowe.

To już czwarta edycja przedsięwzięcia, której tematyką przewodnią były zagadnienia związane z ratownictwem taktycznym i medycyną wojskową.
Przedsięwzięcie skierowane było głównie do podchorążych, studentów cywilnych oraz słuchaczy z innych jednostek i uczelni. Podzielone zostało na część wykładową i warsztatową. 

Panel wykładowy rozpoczął dr n. med. Tomasz Sanak - asystent w Katedrze Anestezjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik wielu misji w Afganistanie.

Tematem przewodnim przedsięwzięcia było „Tamowanie krwotoków w warunkach środowiska taktycznego oraz badanie urazowe typu MARCHE”. Realizowane zagadnienia zyskały duże uznanie wśród uczestników, a sposób ich przeprowadzenia przyczynił się do bardzo dużego zainteresowania.

Kolejnymi prelegentami byli członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego, którzy zaprezentowali temat „Opatrunki i opaski uciskowe do tamowania krwotoków stosowane w ratownictwie taktycznym”.

- Wykłady i warsztaty są najlepszą formą zdobywania i doskonalenia wiedzy. Sama wiedza, bez wykorzystania i stworzenia realistycznych sytuacji nie jest wystarczająca. Czynności praktyczne odgrywają kluczową rolę w procesie nauczania. Zapraszamy i namawiamy do dalszego udziału w kolejnych edycjach - podsumowała przedsięwzięcie dr Beata Zysiak-Christ, opiekun koła naukowego.

W warsztatach wzięło udział prawie sto osób. Wśród nich znaleźli się podchorążowie, studenci UM we Wrocławiu, żołnierze ze szpitala polowego we Wrocławiu oraz uczniowie warszawskiego liceum o profilu mundurowym.

 

Back to top