WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


18 listopada br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie odbyło się pierwsze w tym semestrze seminarium dla osób, którzy zamierzają uzyskać stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Seminarium poprowadził Pan Prodziekan ds. naukowych, dr hab. inż. Marian Żuber, prof. AWL.

Pierwszy wykład autorski pt.: „Bezpieczeństwo RP – nowe spojrzenie. Dokumenty normatywne bezpieczeństwa narodowego” wygłosił prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski, którego założenia były przedmiotem szerokiej dyskusji wśród przybyłych gości.

Na kolejnych spotkaniach poruszone zostaną zagadnienia z podstaw bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa państwa, zagadnień związanych z procesem badawczym oraz nowoczesnych technologii w bezpieczeństwie państwa.

 

 

 

Back to top