WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


24 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. Ubrani w togi i birety odebrali dyplomy ukończenia studiów z rąk Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr. hab. inż. Witalisa Pellowskiego, profesor AWL.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie: Prodziekan ds. dydaktycznych ppłk dr inż. Zbigniew Grobelny, Prodziekan ds. naukowych dr hab. Marian Żuber, profesor AWL, Prodziekan ds. studenckich dr Brygida Gwiazda-Rzepecka, Kierownicy Instytutów, Zakładów oraz Katedr, a także promotorzy, nauczyciele akademiccy i żołnierze WNoB.

Płk dr hab. inż. Witalis Pellowski podczas przemówienia wyraził uznanie studentom za ich ciężką pracę, która doprowadziła do sukcesu, jakim jest otrzymanie dyplomu ukończenia studiów. Jednocześnie skłaniał do kontunuowania nauki i realizowania projektów badawczych w przewodach doktorskich. Podczas gali Dziekan WNoB wręczył również mgr Annie Parys nagrodę dla najlepszego studenta za działalność społeczną i publicystyczną oraz osiągnięcia w nauce.

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego zachęcił absolwentów do utożsamiania się z Uczelnią, a także podkreślił jej znaczenie na arenie międzynarodowej: „Chcielibyśmy również, abyście nie tylko w swoim życiu zawodowym, ale i prywatnym zaświadczali, że jesteście absolwentami Uczelni wojskowo-cywilnej i dla Was szacunek dla prawa, nauki i Ojczyzny jest niezwykle ważny”.

Przedstawiciel kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w imieniu absolwentów podziękował kadrze akademickiej za trud i poświęcenie, a także za możliwości rozwoju, jakie zostały zapewnione studentom. „Ćwiczenia organizowane przez Uczelnię pozwoliły nam lepiej zrozumieć funkcjonujące w bezpieczeństwie procedury. Udział w seminariach i konferencjach naukowych, a także publikowanie własnych artykułów świadczą o tym, że wykształciliście mądrych, odważnych, myślących młodych ludzi. Wojskowy charakter Uczelni przyczynił się do uznania i poszanowania przez nas tradycyjnych wartości, które niezbędne będą na kolejnych etapach naszego życia”.

Uroczystości towarzyszył podniosły charakter. Po części oficjalnej był czas na pamiątkowe zdjęcia oraz gratulacje ze strony zaproszonych gości.


 

Back to top