WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


- Kolejna edycja największego ćwiczenia organizowanego przez Uczelnię pokazała, jak ważna i potrzebna jest teoria, która stanowi bazę do praktycznego działania. Uczestnicy KRYZYSU-17 udowodnili swój profesjonalizm, a zdobyte doświadczenia są bezcenne dla szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe – powiedział Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski podczas seminarium podsumowującego największe ćwiczenie organizowane przez Akademię Wojsk Lądowych KRYZYS-17.


W spotkaniu wzięli udział Prorektor ds. dydaktycznych AWL płk dr Lesław Wełyczko, przedstawiciele AWL oraz instytucji zaangażowanych w ćwiczenie: Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei, Ratownictwa Medycznego ds. Lecznictwa we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Wydziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu, Wrocławskiego Oddziału Biura Bezpieczeństwa PKP oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W ramach seminarium dokonano podsumowania ćwiczenia, oceniając jego najważniejsze punkty. Wskazano na wysoką wartość praktyczną nie tylko dla zaangażowanych służb, ale przede wszystkim, dla biorących udział w ćwiczeniu studentów cywilnych i podchorążych. Zwrócono także uwagę na aspekty wymagające doskonalenia celem uzyskania jak najwyższego poziomu.
Na koniec spotkania Prorektor ds. dydaktycznych AWL płk dr Lesław Wełyczko wraz z Dziekanem WNoB płk. dr. hab. inż. Witalisem Pellowskim wręczyli podziękowania przedstawicielom instytucji współtworzących ćwiczenie, dziękując za okazane wsparcie
i zaangażowanie. Wszyscy obecni na spotkaniu goście zostali zaproszeni do wzięcia udziału w kolejnej edycji ćwiczenia.

 

 

Back to top