WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 23-27 października 2017 r. w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie gości płk rez. dr hab. Zdzisław Śliwa - Dziekanem Baltic Defence College w Tartu (Estonia) w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „KATEDRA AD HOC”. Program przewiduje zapraszanie z zagranicy wybitnych naukowców, wykładowców, autorytetów naukowych i ekspertów, którzy prowadzą zajęcia dla studentów, słuchaczy, kursantów i kadry naukowo-dydaktycznej w formie cyklu wykładów.

Goszczący u nas prelegent jest ekspertem w zakresie tematyki obejmującej politykę zagraniczną Rosji, politykę gospodarczą i militarną Chin oraz bezpieczeństwo państw bałtyckich.

Tematyka wykładów obejmuje: kierunki rozwoju Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście ewolucji zagrożeń bezpieczeństwa, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz zagrożenia bezpieczeństwa państw bałtyckich.

 

Back to top