WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Błękitna armia i jej dowódca gen. Józef Haller”, która zgromadziła polskie i francuskie środowiska naukowe. Jej organizatorem było Ministerstwo Obrony Narodowej.


Obrady otworzył swym wystąpieniem Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, który stwierdził, że bez wielkiego patriotyzmu Polaków nie mogłaby w takim wymiarze powstać armia gen. Hallera, która zadecydowała o losach niepodległej Rzeczpospolitej. Zwrócił również uwagę na wielką miłość do Ojczyzny polskich żołnierzy, którzy z całego świata włączali się do oddziałów gen. Hallera. Ponadto męstwo żołnierzy Błękitnej armii zatrzymało bolszewików i sprawiło, że Europa miała jeszcze 20 lat pokoju i spokoju od sowieckiej zarazy. Dzięki temu jest możliwe to odrodzenie Zachodu, które dziś obserwujemy. Dzięki temu pozostały w myśli i duszach narodów Zachodu podstawowe wartości chrześcijańskie i demokratyczne, te które niosła ze sobą Armia Hallera i te, które zakorzeniła w tworzeniu niepodległego państwa polskiego – mówił minister Macierewicz.
W części wstępnej głos zabrali również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – prof. dr hab. Wojciech Fałkowski i poseł Anita Czerwińska, która odczytała list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego skierowany do uczestników konferencji. Następnie polscy i francuscy naukowcy podzielili się swoimi dociekaniami na temat Błękitnej armii i jej roli, jaką odegrała w tych burzliwych pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wśród licznie zgromadzonego audytorium znaleźli się przedstawiciele wszystkich uczelni wojskowych, w tym również podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych.

 

Back to top