WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniu 22.06.2017 r. w Uczelni odbyło się Międzywydziałowe Seminarium Naukowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie naszej Uczelni. Celem spotkania było nawiązanie ściślejszej współpracy, mającej na celu realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji możliwości i potencjału naukowego Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie naszej Uczelni oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Prezentację przedstawili Dziekani Wydziałów: dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI oraz prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI.

Kolejnym elementem spotkania były wykłady przedstawione przez pracowników naukowo – dydaktycznych obydwu Uczelni. Prezentowali się kolejno: dr hab. inż. Marek MŁYŃCZAK („Nauka o bezpieczeństwie systemów technicznych – stan wiedzy”), dr inż. Tomasz KISIEL („Ocena niezawodności systemu kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym”) oraz dr hab. inż. Andrzej SUROWIECKI („Obiekty transportu lądowego w szczególnych warunkach eksploatacji”).

Po zakończeniu tej części uczestnicy spotkania udali się na stołówkę na tradycyjna wojskową grochówkę. Ostatnim akcentem była prezentacja potencjału symulacyjnego wykorzystywanego do szkolenia kandydatów na oficerów. W trakcie podsumowania, obaj Dziekani wskazali potencjalne obszary współpracy i ustalili termin kolejnego seminarium z przeświadczeniem, że staną się one tradycją obu zaprzyjaźnionych wydziałów.


 

Back to top