WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Ćwiczenie KRYZYS-17 zakończyło się szturmem na obiekt sportowy, w którym terroryści przetrzymywali zakładników.

Sytuacja zakładnicza trwała prawię dobę. Przez cały ten czas uczestnicy ćwiczenia pracowali na swoich stanowiskach. Negocjacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – sprawcy byli nieugięci, więc zadecydowano o szturmie. Pododdziały antyterrorystyczne Policji odbiły zakładników, którym została udzielona natychmiastowa pomoc medyczna.Szturm to ostatni element trzydniowego ćwiczenia reagowania kryzysowego zorganizowanego przez WSOWL we współpracy ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

Podchorążowie i studenci cywilni wykorzystywali w praktyce wiedzęteoretyczną nabytą podczas kształcenia w Uczelni. Organizowali stanowiska podgrywające takie komórki, jak: Wojskowe Zespoły Zadaniowe, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Zespoły Ratownicze, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego i zespoły negocjacji.

Uczestnicy KRYZYSU-17 pracowali dzień i noc, aby zrealizować wszystkie elementy przygotowane przez zespół autorski ćwiczeń.
Trzecia edycja ćwiczenia KRYZYS pokazała, jak ważna i potrzebna jest teoria, która stanowi bazę do praktycznego działania. Uczestnicy KRYZYSU-17 z roku na rok wykazują się bogatą wiedzą, a zdobyte doświadczenie z przeprowadzonych w poprzednich latach ćwiczeń są dobrym przykładem nabycia umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym o charakterze terrorystycznym.

zdjęcia: st. kpr. pchor. Marcin Wawrzyniak

 

Back to top