WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Około godziny 9:09 w WSOWL ogłoszony został alarm pożarowy.W budynku dydaktycznym pojawił się ogień, który został zauważony przez jednego ze studentów uczelni. Do Centrum Powiadamiana Ratunkowego wpłynęła informacja o zaistniałym zdarzeniu. Szybka reakcja dyżurnych będących na służbie pozwoliła na opanowanie sytuacji kryzysowej. Zostały uruchomione wszystkie siły i środki wewnętrznego systemu ochrony uczelni.

Na miejsce przybyły jednostki PSP oraz uruchomione zostały procedury ewakuacji ludności przebywającej w obiekcie oraz na obszarze, na którym mogły wystąpić jego skutki. Jednymi z pierwszych osób, które opuściły budynek były osoby, które znajdowały się w najbliższym położeniu od punktu zapalnego oraz osoby, które mogły zostać narażone na odcięcie dróg ewakuacyjnych ze względu na dynamiczność rozprzestrzeniana się ognia. Osoby zostały ewakuowane w bezpieczne miejsce.

W drugiej części symulowanej akcji, funkcjonariusze PSP podczas sprawdzania wszystkich pomieszczeń, w celu weryfikacji czy wszystkie osoby bezpiecznie opuścili budynek, zauważyli podejrzany pakunek. Okazało się, że w obiekcie pozostała jedna osoba ranna, jednakże ze względów bezpieczeństwa strażacy podjęli decyzję o wycofaniu się z budynku i przekazali informację odpowiednim służbom. Po przekazaniu zgłoszenia o znajdującym się podejrzanym przedmiocie do działania wkroczył patrol saperski, który zabezpieczył ładunek oraz miejsce zdarzenia. Materiał wybuchowy został bezpiecznie wyniesiony i zdetonowany. Do zdetonowania ładunku został użyty robot wojskowy TALON.

Należy podkreślić, iż bardzo ważnym aspektem powyższych ćwiczeń było umiejętne przeprowadzenie ewakuacji ludności znajdującej się w bezpośrednim zagrożeniu życia, na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, zgodnie z opracowanymi procedurami ewakuacji.

W dalszej części dzisiejszego ćwiczenia o godzinie 11:00 odbył się pokaz, którego motywem przewodnim były działania OSP w akcjach ratowniczych. W trakcie pokazu strażacy z OSP Siechnice przeprowadzili ewakuację rannych i poszkodowanych ze zniszczonego samochodu przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

 

Back to top