WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniu 7 czerwca br. o godzinie 8:00 odbyło się spotkanie inaugurujące trzydniowe ćwiczenie KRYZYS_17, które otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr hab. inż. Witalis Pellowski, który w swojej wypowiedzi podkreślił między innymi że bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka.

Następnie głos zabrał zastępca kierownika ćwiczenia płk rez. dr Krzysztof Klupa, który zaznaczył, iż z uwagi na dynamiczny charakter ćwiczeń priorytetem jest przestrzeganie warunków bezpieczeństwa. Zastępca kierownika ćwiczenia podkreślił również, iż bardzo ważne jest, aby studenci potrafili wykorzystać w praktyce zdobytą w salach wykładowych wiedzę.

Szef Sztabu ppłk dr inż. Norbert Świętochowski przekazał informacje organizacyjne o przebiegu ćwiczenia KRYZYS–17. Poinformował także uczestników o dostępności systemu łączności TETRA, do korzystania z którego uprawnione są osoby funkcyjne poszczególnych komórek zadaniowych.

Szef Zespołu Autorskiego dr Marta Busłowicz przekazała informacje dotyczące scenariusza dzisiejszego dnia ćwiczeń. Jednym z pierwszych ćwiczonych elementów będzie wybuchu pożaru w budynku dydaktycznym oraz ewakuacja osób znajdujących się wewnątrz i na terenie zagrożonym. Pani Doktor zapowiedziała również zaplanowany na godz. 12.00 pokaz Straży Pożarnej OSP Siechnice, która zaprezentuje swoje umiejętności oraz będący na wyposażeniu sprzęt.

Na zakończenie głos zabrali dr Romuald Grocki odpowiedzialny za łączność pomiędzy komórkami oraz kpt. dr Tomasz Landmann, który sprawuje kontrolę nad działaniami logistycznym. Spotkanie zakończyło się o godzinie 8:20.

 

 

Back to top