WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W minioną sobotę, 20 maja 2017 roku w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie zainaugurowano cykl seminariów dla Kandydatów, którzy chcieliby w przyszłości uzyskać stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Seminarium otworzył, a następnie poprowadził Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie – płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI.

W seminarium uczestniczyło 36 osób, w tym 15 zainteresowanych uzyskaniem stopnia naukowego oraz 21 pracowników naukowych Wydziału.

Wykład inauguracyjny na temat „Obszary naukowej penetracji nauk o bezpieczeństwie” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew ŚCIBIOREK. W drugiej części spotkania dr Małgorzata DYMYT omówiła procedury przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim obowiązujące w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. W końcowej części seminarium osoby zainteresowane realizacja przewodu doktorskiego zaprezentowały obszary swoich zainteresowań naukowych, w których chciałyby w przyszłości prowadzić badania naukowe.

Na zakończenie Dziekan Wydziału zaprosił uczestników do udziału w kolejnym seminarium doktoranckim.

 

Back to top