WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Za niespełna miesiąc w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbędzie się trzecia edycja ćwiczenia KRYZYS. Tegoroczny scenariusz przewiduje m.in. ewakuację budynku w którym podłożono ładunek wybuchowy, sytuację zakładniczą w środkach transportu kolejowego oraz w obiekcie sportowym, a także skażenie chemiczne w budynku użyteczności publicznej.

15 maja odbyło się szkolenie przygotowujące studentów, którzy w trakcie ćwiczenia będą pracować jako Sztab Dowódcy Operacji Policyjnej. Swoją wiedzą ze słuchaczami podzielił się kom. Mariusz OLECHNOWCZ z Biura Operacji Antyterorrystycznych Policji. Studenci zostali zapoznani z zadaniami poszczególnych zespołów wchodzących w skład Sztabu, rolą Dowódcy Podoperacji Antyterrorystycznej, a także specyfiką współpracy między Policją z innymi służbami.

 

 

Back to top