WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W drugim dniu III Konferencji naukowej pt. „Systemy ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe” odbyły się warsztaty oraz ćwiczenie pt. „ Kooperacja służb podczas zdarzenia hybrydowego”. W dwunastu różnych miejscach na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przeprowadzano różnego typu ćwiczenia.

Zakres tematyczny warsztatów był bardzo obszerny. Uczestnicy mogli zapoznać się z elementami ratownictwa medycznego, wojskowego, górskiego, co pozwoliło na pokazanie odmienności, specyfiki pracy ratowników w różnych warunkach. Przedstawiciele Karkonoskiej Grupy Ratowniczej GOPR zapoznali uczestników z działaniami ratownictwa górskiego. Ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji cieszyły się zajęcia poprowadzone przez mjr lek. Grzegorza Lewandowskiego z WCKM w Łodzi, który zaprezentował ultrasonograficzne badanie typu FAST. Mgr Tomasz Kuplok-Bagiński, mgr Michał van der Coghen oraz mgr Bartłomiej Placek, instruowali w jaki sposób należy wykorzystywać sprzęt do mechanicznego uciskania klatki piersiowej pacjenta podczas wykonywania RKO. Grupa Ratownicza PCK przedstawiła elementy i techniki stosowanej w ratownictwie, a GRS OSP „Starówka” ćwiczyła razem z uczestnikami warsztatów działania ratownicze wykorzystywane przez OSP.

Na jednym z punktów warsztatowych, który również cieszył się ogromnym zainteresowaniem, realizowano zadania przy użyciu transportera opancerzonego-wozu ewakuacji medycznej KTO ROSOMAK. Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z wyposażeniem, właściwościami, budową, oraz sposobami przygotowania żołnierzy do ewakuacji. Atrakcją była możliwość udziału w bezpośrednim transporcie Rosomakiem . Ten element warsztatów został przygotowany przez żołnierzy z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Członkowie Medycznego Koła Cywilno-Wojskowego, którego opiekunką jest dr Beata Zysiak-Christ przygotowali warsztaty z zakresu badania urazowego CLS, tamowania krwotoków w trudno dostępnych miejscach oraz działań ratowniczych w warunkach ograniczonej widoczności przy wykorzystaniu noktowizji. Podchorążowie WSOWL z Sekcji Działań Połączonych pod przewodnictwem kpt. Aleksandra Ziemińskiego oraz kpt. Artura Zielichowskiego, którzy prezentowali i uczyli bezpiecznego posługiwania się bronią. Uczestnicy warsztatów mogli też w sposób praktyczny sprawdzić swoje umiejętności w zakresie stosowania noszy SKED w trudnych warunkach, a także przećwiczyć ewakuację podczas wypadków samochodowych.

Zwieńczeniem dnia warsztatowego było ćwiczenie zadaniowe pt. "Kooperacja służb ratowniczych podczas zdarzenia hybrydowego”, gdzie zarówno uczestnicy warsztatów oraz wszystkie grupy ratownicze miały za zadanie udzielić pomocy poszkodowanym. Ćwiczenie miało na celu przede wszystkim sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie koordynacji działań i współpracy ratowników oraz grup i służb ratowniczych.

Całe wydarzenie dokumentowały różne media społecznościowe, m.in.: „Rescue Magazine”, „Gazeta Wrocławska”, Polskie Radio Wrocław, Wrocław.tvp.pl, czy Echo24.tv.

LINKI

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/65700/Strzaly-i-wybuchy-we-Wroclawiu-Spokojnie-to-tylko-cwiczenia

https://wroclaw.tvp.pl/30042893/cwiczenia-dla-wojskowych-i-ratownikow-medycznych

http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/strzelali-do-terrorystow-i-odbijali-zakladnikow-cwiczenia-obrony-cywilnej-na-wsowl,12008791/

http://wroclaw.dlastudenta.pl/lokale/?act=show_impreza&idi=161545

http://www.echo24.tv/odcinek/informacje-echo24-21-04-2017-1229


 

Back to top