WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniu 20 kwietnia 2017r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki rozpoczęła się organizowana cyklicznie już po raz trzeci przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie konferencja pt. „Systemy ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. Konferencję uroczyście otworzył dziekan WNoB płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, który powitał zaproszonych gości oraz przybliżył uczestnikom tematykę debaty.

Następnie zabrał głos prof. dr hab. Piotr Ponikowski Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z ramienia współorganizatora konferencji.

Dolnośląską Izbę Lekarską reprezentował prezes dr n. med. Paweł Wróblewski, następnie zabrał głos Wincenty Mazurec Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu powitał uczestników i podkreślił znaczenie konferencji dla działań praktycznych. Następnie głos zabrała przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr Beata Zysiak-Christ z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL oraz dr Jacek Smereka, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego UM we Wrocławiu.

Wśród zaproszonych gości było wielu uznanych przedstawicieli świata nauki oraz praktyków, a wśród nich takie osobistości jak:

 • gen. bryg. dr n.med. Stanisław Żmuda Dyrektor Departamentu - Szef Służby Zdrowia WP
 • prof. dr hab. Piotr Dzięgiel Prorektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego jest współorganizatorem naszej konferencji
 • dr n.med. Paweł Wróblewski, Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu, współorganizatora konferencji
 • prof. dr hab.n.med. Waldemar Machała z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodniczącego komitetu naukowego Konferencji
 • Wincenty Mazurec, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
 • Agnieszka Sokołowska – Dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • profesor dr hab. n.med. Joanna Rosińczuk, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, współorganizator konferencji
 • płk dr Krzysztof Szymański z Departamentu Służby Zdrowia MON
 • płk dr Robert Pawlicki Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
 • profesor dr hab. n.med. Andrzej Wojnar Przewodniczący Komisji Kształcenia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu
 • doktor Piotra Karniej Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Jednym z głównych celów debaty z udziałem wybitnych ekspertów z dziedziny medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego, taktycznego oraz specjalistycznego była analiza dotychczasowych dokonań z tych dziedzin oraz wypracowanie wniosków mogących przyczynić się do poprawy współpracy i koordynacji poszczególnych służb w tym zakresie. Przedstawione zostały najnowsze wyniki badań, wytyczne, postępy w medycynie cywilnej i wojskowej. Wymiana doświadczeń z zakresu współpracy poszczególnych podmiotów z Państwowym Systemem Ratownictwa Medycznego przy uwzględnieniu problematyki bezpieczeństwa oraz analizy współczesnych, wciąż zmieniających się zagrożeń należały również do istotnych aspektów w wystąpieniach pierwszego dnia obrad.

Wśród prelegentów, którzy przyczynili się do podniesienia rango konferencji byli:

 • prof dr hab. inż. Marian Kopczewski, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL, który poprowadził pierwszy wykład wprowadzający,
 • prof. dr hab. n.med. Waldemar Machała, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przewodniczący komitetu naukowego konferencji, który poprowadził wykład wprowadzający,
 • prof. dr hab. n.med. Tomasz Jurek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
 • mgr Michał van der Coghen, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,
 • dr hab. n.med. Łukasz Szarpak, Uniwersytet Medyczny w Warszawie,
 • dr n. med. Adam Domanasiewicz, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,
 • mgr Tomasz Sanak, Uniwersytet Jagielloński, WIM w Warszawie,
 • dr n. med. Adam Domanasiewicz, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. Jan Magdalan, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
 • dr hab. n.med. Jacek Kot, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku,
 • mgr Tomasz Kulpok-Bagiński, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,
 • kpt. lek. Grzegorz Lewandowski, Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi,
 • mgr Tatiana Timoszenko, mgr Aleksandr Danyliuk, Wydział Ratownictwa Medycznego oraz Medycyny Katastrof Ministerstwa Zdrowia Ukrainy,
 • ppor Anita Podlasin, Wojskowe centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi,
 • dr hab. n.med. Jacek Kot, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku,
 • kpt. ż. w. Janusz Maziarz, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni,
 • dr n. med., mgr chemii Marcin Zawadzki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
 • dr Adam Płaczek, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • lek. Wojciech Kopacki, Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu,
 • mgr Sławomir Czubak, Grupa Karkonoska GOPR.

W konferencji udział wzięli też specjaliści z Ukrainy: dr n med. Natalia Iżycka z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, Tatiana Thimoshenko i Aleksandr Danyliuk z Wydziału Ratownictwa Medycznego oraz Medycyny Katastrof Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i przedstawili specyfikę działań , sprzęt i warunki służb ratowniczych pracę lekarzy i ratowników podczas zdarzeń na terenie ich kraju.

Przedmiotem obrad pierwszego dnia konferencji były też kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa w obliczu zagrożeń , roli i zadań w tym zakresie ratownictwa medycznego, ratownictwa specjalistycznego (górskiego, wodnego), wojskowego ratownictwa medycznego (siły i środki MON wydzielone do działań ratowniczych). W debacie nie zabrakło też porównania systemów ratowniczych (sił i środków) w Polsce z systemami ratowniczymi funkcjonującymi w innych państwach Europy. W porządku konferencji znalazły się też wystąpienia dotyczące psychologii akcji ratowniczych oraz edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy konferencji w bardzo aktywny sposób uczestniczyli w konferencji, zadając prelegentom szereg nurtujących pytań, z których rodziły się burzliwe dyskusje.

W konferencji wzięli też udział przedstawiciele firm wspierających konferencję. Należały do nich m.in.: Leardal Medical Poland Sp. z o. o. , Boxmet Medical Sp. z o.o. ,Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe , Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A., WhiteMed Sp.z o.o. , Medtronic Poland, AutoArt Jaremko, HS MEDICAL POLAND, Edra Urban & Partner Sp. z o.o. , Eres Medical Sp. z o.o. oraz MEDline Sp. z o. o., Prudential Polska, Rescue Magasin.

III Konferencję Naukową pt. Systemy ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe objął swoim patronatem Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, a patronat medialny zagwarantował portal „Polska Zbrojna” oraz magazyn „NaRatunek”.


 

Back to top