WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


19 kwietnia 2017 r. odbyła się odprawa nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie poświęcona ćwiczeniu Kryzys-17.

Odprawie przewodniczyli Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego ppłk dr Krzysztof Świderski, płk rez. dr Krzysztof Klupa oraz dr Marta Busłowicz. Udział w odprawie wzięli także kierownicy zespołów uczestniczących w ćwiczeniu. Podczas spotkania zaprezentowane zostały cele szczegółowe ćwiczenia oraz szczegółowy  harmonogram. Ponadto  zostały postawione zadania do realizacji przez Kierowników Zespołów. W celu zwiększenia efektywności ćwiczenia, zgłoszono także wnioski z dwóch poprzednich edycji ćwiczenia Kryzys, które odbyły się w 2015 i 2016 roku.

 

 

Back to top