WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


18 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się odprawa  poświęcona zaplanowanemu na początek czerwca br., ćwiczenia Kryzys-17, organizowanego przez Uczelnię po raz trzeci.


Odprawie przewodniczył dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski,
Udział w odprawie wzięli  przedstawiciele służb i instytucji zaangażowanych w ćwiczenie, m. in. Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Straży Ochrony Kolei, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.
Celem spotkania było zatwierdzenie harmonogramu ćwiczenia Kryzys-17 oraz ustalenie zadań do realizacji przez poszczególne instytucje.

 

 

Back to top