WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 04-05.04.2017r. członkowie Medycznego Cywilno- Wojskowego Koła Naukowego wzięli udział w V Międzynarodowych Warsztatach Pola Walki organizowanych przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Medycyna taktyczna i ratunkowa, co nowego? Uprawnienia ratownika medycznego w świetle znowelizowanej ustawy o PRM”. W przedsięwzięciu brali udział przedstawiciele jednostek wojskowych, lekarze, ratownicy medyczni oraz podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Warsztaty otworzył Komendant WCKMed płk lek. Zbigniew Aszkielaniec, który zachęcał uczestników do aktywnego udziału we wszystkich punktach przygotowanych przez organizatorów. Wydarzenie podzielono na część teoretyczną (wykładową) oraz praktyczną (warsztatową).
W czasie prelekcji słuchacze mieli okazję zapoznać się z pojęciem ultrasonografii
w pomocy przedszpitalnej, innowacjami w medycynie ratunkowej, ustawami o funkcjonowaniu ratownika medycznego w SZ RP, odpowiedzialnością zawodową ratowników medycznych, postępowaniem podczas ostrych przypadków zagrożenia życia, wykorzystywaniem symulacji oraz działalnością acitve shootera opartym na dynamicznym pokazie z udziałem wojsk specjalnych.
Część warsztatowa, składająca się z 10 stacji obejmowała tematykę medycyny taktycznej i ratunkowej. Uczestnicy byli świadkami prezentacji przeprowadzania skomplikowanych czynności mających na celu ratowanie życia. Podchorążowie poznali nowoczesne metody tamowania krwotoków z wykorzystaniem hemostatyków, metody udrożnienia dróg oddechowych, wkłucia doszpikowe i dożylne. Zostali zaznajomieni
z interpretacją zapisu EKG w stanach zagrożenia życia, poziomu perfuzji wieńcowo-mózgowej pacjenta podczas zatrzymania krążenia. Członkowie koła naukowego mieli okazję powtórzenia wiadomości o algorytmie MARCHE oraz zasad działania symulatora CUT SIUT. Przećwiczyli i wykonywali zabieg konikotomii, drenaż opłucnej, tamowanie silnego krwotoku z kończyny oraz odbarczali odmę opłucną. Zaangażowanie członków koła naukowego było jak zwykle zauważone przez organizatorów, od których otrzymali słowa uznania oraz certyfikaty uczestnictwa.

 

Back to top