WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Dnia 5 kwietnia 2017 roku rozpoczęła się organizowana już po raz trzeci z rzędu przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki konferencja naukowa „Siły zbrojne a terroryzm”. Konferencję otworzył dziekan wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, który witając wszystkich uczestników, zarysował jej program oraz główne obszary problemowe.

Celem konferencji jest m.in., analiza oraz wypracowanie wniosków dotyczących potrzeb i możliwości użycia sił zbrojnych w tym również wojsk obrony terytorialnej w działaniach antyterrorystycznych i kontrterrorystycznych na terenie naszego kraju.
Konferencja organizowana m.in., przy współudziale Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Jednostki Wojskowej GROM oraz Biura Operacji Antyterrorystycznych KG Policji i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, stała się doskonałą okazją do wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli uczelni zajmujących się bezpieczeństwem z praktykami odpowiedzialnymi za nasze bezpieczeństwo.

W pierwszym dniu konferencji olbrzymie zainteresowanie uczestników wzbudziły wystąpienia m.in.: gen. bryg. rez. prof. dr. hab. Mariusza Wiatra o zadaniach sił zbrojnych na współczesnym polu walki, płk rez. prof. dr. hab. inż. Mariana Kopczewskiego o terroryzmie morskim, gen. dyw. Piotra Patalonga o potrzebach i możliwościach użycia Sił zbrojnych RP w działaniach antyterrorystycznych na terenie kraju oraz ppłk. Łukasza Niemczyka o zadaniach Jednostki Wojskowej GROM w systemie antyterrorystycznym naszego kraju. Uczestnicy konferencji poddali też wnikliwej analizie możliwości wykorzystania wojsk obrony terytorialnej w wojnie hybrydowej (prof. dr hab. Ryszard Jakubczak), czy wpływ migracji na zagrożenia o charakterze terrorystycznym.
Nie mniej interesująco zapowiada się również drugi dzień obrad. Swoje wystąpienia zapowiedzieli już m.in.: prof. dr hab. Kuba Jałoszyński, dr hab. Tomasz Aleksandrowicz oraz gen. broni dr Marek Tomaszycki.

 

 

Back to top